Duurzaamheid

Verantwoord drukken bij Drukland.be

Wij willen ook in de toekomst jouw drukwerk kunnen maken. Daarom gaan wij op een duurzame manier om met mens en milieu. Wij richten al onze processen zo in dat zij een minimale impact op onze omgeving hebben. Hierdoor kun jij met een gerust hart bij ons je drukwerk bestellen. We vertellen je graag over onze duurzame manier van ondernemen!

Afval

Zoals je op onze website kunt zien bieden we een ruim assortiment aan sign en drukwerk aan. Naast mooie producten levert dit ook verschillende soorten afval op. Op deze pagina vertellen we je graag over hoe we met ons afval omgaan.

Afvalstromen

Het afval wat in onze drukkerij voorkomt is onder te verdelen in vier groepen: papier, aluminium, hout en restafval. Elke dag kijken we hoe deze afvalstromen meer circulair gemaakt kunnen worden, maar ook hoe we de afvalproductie kunnen reduceren.

Landa

In 2020 hebben we onze nanografische Landa pers in gebruik genomen. Deze pers scoort uitstekend op ontinkting: volgens een onafhankelijke test haalt het drukwerk afkomstig van de Landa pers maar liefst 98 van de 100 punten op ontinkting.

De uitdaging in de afvalstroom papier ligt in het aanleveren van een zo hoog mogelijke ‘kwaliteit’ van papierafval. Met een hoge kwaliteit kunnen verwerkers het papier zo efficiënt mogelijk recyclen. Eén van de factoren die voor een hoge kwaliteit zorgen is de zogeheten ontinkting. Ontinkting is het recyclingproces waarbij de inkt uit het papier wordt gehaald. Vaak gebeurt dit middels flotatie. Des te beter het aangeleverde papier ontinkt kan worden, hoe makkelijker het gehele recyclingproces wordt. Hier ligt een uitdaging voor de gehele industrie: drukwerk en papier wordt (nog) niet gescheiden per drukmethode of mate van mogelijke ontinkting.

Gerecycled aluminium

Onze drukplaten bestaan uit zes lagen, waarbij de basislaag aluminium is. In onze productiehal voeren we jaarlijks ongeveer 100.000 kilo af aan aluminium platen. De platen gaan via de afvalverwerker naar de fabriek waar het aluminium gerecycled wordt. Door het aluminium te recyclen wordt een hoop energie bespaard. Zo kost het recyclen van aluminium slechts 5% van de energie die het kost om aluminium te winnen uit het erts Bauxiet.

Offset drukwerk wordt gedrukt op onze twee Komori drukpersen. Grote oplages van onder andere visitekaartjes, folders en brochures drukken wij op deze persen. De drukpersen bestaan uit elk acht torens. Per toren wordt één kleur gedrukt. In elke toren zit dus één van de vier CMYK drukkleuren (cyaan, mangenta, yellow (geel) en key (zwart)). Elke kleur zit in twee torens: zo kunnen we in één keer dubbelzijdig drukken. Voor elke drukvorm of printjob hebben de torens informatie nodig over welke kleur inkt waar aangebracht moet worden. Om deze informatie over te brengen worden platen gebruikt. Deze platen worden bewerkt in het CtP (Computer-to-Plate) proces. Elke drukkleur heeft een eigen plaat nodig.

Hout

Hout is de derde afvalstroom in onze drukkerij. Het afvalhout is voornamelijk afkomstig van de pallets waarop onze materialen en goederen geleverd worden. We maken onderscheid in twee soorten pallets: Europallets en niet-Europallets.

Europallets

De eerste groep pallets bestaan uit zogeheten Europallets. Deze pallets voldoen aan de vastgelegde afmetingen en specificaties van de European Pallet Association en zijn voorzien van het EPAL brandmerk. Europallets rouleren volgens een ruilsysteem. Dit betekent dat leveranciers die een levering op Europallets doet, onze lege Europallets direct mee terugneemt. Zo worden de Europallets steeds weer opnieuw gebruikt.

Niet-Europallets

Niet alle goederen en materialen worden op Europallets geleverd. Deze niet-Europallets kunnen we vaak niet opnieuw gebruiken. Om het hout van de niet-Europallets niet verloren te laten gaan hebben we een samenwerking met dagbesteding PIT59. Bij deze organisatie zijn mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) werkzaam. Onze niet-Europallets worden kosteloos door PIT59 opgehaald en gerecycled tot mooie producten.

Restafval: 5% van al ons afval

In onze productie wordt ook afval geproduceerd dat onder de noemer restafval valt. Afvalverwerkers kunnen dit restafval niet goed recyclen. Ons restafval bestaat onder andere uit de diverse spandoek- en plaatmaterialen die we bedrukken. Gelukkig bestaat slechts 5% van al het afval wat wij produceren uit restafval. Elke dag zoeken we naar manieren om dit percentage nog verder te verlagen.

Afval reduceren

Het reduceren van afval doen we op twee manieren. Ten eerste kijken we naar het productieproces: wat kunnen we doen om zo weinig mogelijk afval te produceren? Een antwoord op deze vraag is verzameldruk. We verzamelen bij onder andere offset drukwerk zoveel mogelijk drukopdrachten. Deze opdrachten worden door middel van slimme software zo efficiënt mogelijk samen ingedeeld op één drukvel. Zo besparen we veel papier! Deze verzameldruk beperkt zich niet enkel tot papieren producten. Ook spandoeken delen we op een vergelijkbare manier in.

De tweede manier waarop we veel afval reduceren, is door bestellingen slim te verpakken. In 2020 hebben we een volautomatische inpakmachine van Kern in gebruik genomen. Met deze machine worden bestellingen in een op maat gemaakte doos ingepakt. Dankzij het op maat verpakken wordt het kartonafval flink gereduceerd. Ook hoeven er geen opvulmaterialen gebruikt te worden en wordt er geen onnodige lucht vervoerd door onze transporteur. De schatting is dat we in 2021 maar liefst 63,5 kilometer aan plastic luchtzakjes minder hebben gebruikt.

Energiegebruik

Drukland.be staat nooit stil. De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid en blijven alsmaar groter worden. Door deze groei is er steeds meer energie nodig. We voeren een actief energiebeleid, waarbij we ons verbruik aan de hand van de branchespecifieke Energie RI&E periodiek in kaart brengen. We vertellen je op deze pagina meer over hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen voor ons energiegebruik.

Groene stroom

In het voorjaar van 2021 zijn er bijna 6.000 zonnepanelen op ons dak gelegd. Met deze zonnepanelen wekken we 33% van alle benodigde energie. De overige energie komt uit Europese windenergie.

Energie besparen

Naast het gebruiken van groene stroom en het nauwkeurig in kaart brengen van ons energiegebruik voeren we tal van maatregelen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Deze maatregelen bespreken we aan de hand van drie onderwerpen: koelen en verwarmen, restwarmte en verlichting.

 • Koelen en verwarmen

  In 2020 hebben we een grote groei doorgemaakt: we hebben de uitbreiding van onze productiehal in gebruik genomen. Voor deze nieuwbouw is een complete klimaatbeheersingsinstallatie gerealiseerd. Deze installatie is voornamelijk geschikt voor het verwarmen, maar kan ook (beperkt) koelen. Onnodig koelen, verwarmen en ventileren wordt voorkomen doordat de gehele installatie via software wordt ingesteld en aangestuurd.

 • Restwarmte

  In onze productiehal staan tal van machines en installaties de warmte genereren. Deze restwarmte wordt zoveel mogelijk gebruikt om onze ruimtes te verwarmen.

 • Automatische LED-verlichting

  De verlichting in bijna onze gehele drukkerij bestaat uit sensorgestuurd LED-verlichting. Dankzij sensoren worden enkel de werkplekken en afdelingen waar daadwerkelijk gewerkt wordt, verlicht.

Chemicaliën

Om jouw drukwerk te realiseren maken we gebruik van meer dan 100 machines en nog meer inkten, schoonmaakmiddelen, materialen en andere stoffen. Om de veiligheid te bewaken houdt onze Health, Safety & Environment-coördinator (HSE) zich bezig met het continu verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van mogelijke milieurisico’s. Op deze pagina vertellen we je meer over hoe we zo veilig mogelijk te werk gaan.

Veilig werken

In onze drukkerij maken we bij verschillende processen gebruik van chemicaliën. Chemicaliën zijn (vloei-)stoffen die bijvoorbeeld bijtend, irriterend, milieugevaarlijk of op lange termijn gezondheidsschadelijk kunnen zijn. Onze HSE-coördinator heeft dankzij alle veiligheidsinformatie inzage in alle mogelijke risico’s van deze stoffen. Collega’s die met gevaarlijke stoffen werken worden op de hoogte gebracht van alle nodige informatie.

Door het in huis hebben van chemicaliën kunnen risico’s ontstaan en bestaan. Om deze risico's te minimaliseren hanteren we de volgende maatregelen:

 • Op werkplekken staat enkel een dag-werkvoorraad.

 • Alle voorradige chemicaliën worden opgeslagen in een voorziening die aan de eisen van PGS 15 voldoet.

 • De blootstelling aan chemicaliën wordt zoveel mogelijk bij de bron voorkomen.

 • Onze BHV-ers kunnen eerstehulpmaatregelen treffen bij blootstelling aan chemicaliën.

 • Medewerkers die met chemicaliën werken maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan schorten, veiligheidsbrillen en chemisch bestendige handschoenen.

Inkoop

Bij Drukland.be vinden we het niet alleen belangrijk om zelf duurzaam te ondernemen en produceren. Ook kopen we onze materialen zo duurzaam mogelijk in. Voor het bewaken van ons duurzaamheidsbeleid hebben we diverse afspraken gemaakt met inkopers en leveranciers. Dit geldt niet alleen voor de inkoop van materialen, maar ook voor de samenwerking met facilitaire partners.

Een goed zichtbaar voorbeeld van deze afspraken is het inkopen papier, één van de meest gebruikte materialen in onze drukkerij. Om te bepalen welke papiersoorten er ingekocht worden kijken we naar twee belangrijke factoren. Als eerste wordt gecontroleerd of het papier FSC en/of PEFC gecertificeerd is. Ten tweede checken we of de leverancier van nieuwe papiersoorten wat de CO2 uitstoot is. Hierbij kijken we naar de CO2 uitstoot in kg CO2 equivalent per ton papier.

Ook wordt een aantal opgedikte papiersoorten ingekocht. Deze papiersoorten hebben alle eigenschappen van papier die je gewend bent, maar dan met minder papierpulp. Opgedikt papier wordt iets minder hard 'gecoat' (gestreken), waardoor er een ruwere toplaag ontstaat. Hierdoor heeft opgedikt papier dezelfde dikte en stijfheid, maar is iets lichter dan aangegeven. Dit is een duurzamer papiersoort waar we trots op zijn!

Meer weten over FSC en PEFC certificering? Hieronder lees je er meer over en vind je onze certificaten.

FSC gecertificeerd

FSC® (Forest Stewardship Council) is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd verantwoord bosbeheer stimuleert. Papier met een FSC-keurmerk is gegarandeerd gemaakt van grondstoffen uit zo een bos. Het papier is nooit afkomstig uit een plantage waarvoor een tropisch regenwoud is gekapt of uit een bos met hoge natuurwaarden.

Onze organisatie wordt jaarlijks gecontroleerd door een instantie die FSC® aanwijst. Deze controle betreft onder andere de aankoop van papier, het gebruik van het FSC® logo en de kennis van ons team. Drukland heeft FSC® certificaat code CU-COC-819940, licentienummer FSC-C110642. Deze nummers kunnen gecontroleerd worden op info.fsc.org.

Wil je weten of het product wat jij besteld FSC-gecertificeerd is? Voordat je een product toevoegt aan de winkelwagen zie je of deze FSC-gecertificeerd is of niet.

PEFC gecertificeerd

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, ofwel ‘Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen) controleert of producten uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn. Een bos voldoet aan de eisen van PEFC wanneer men rekening houdt met de economische, sociale en ecologische functies van het bos.

Producten met een PEFC-keurmerk komen gegarandeerd uit een duurzaam beheerd bos. Daarnaast kijkt PEFC ook naar de gehele keten die het hout doorloopt, tot het hout bij de eindgebruiker terecht komt. Ieder jaar komt een controleur van PEFC langs die controleert of we aan alle criteria voldoen.

Personeel

Bij Drukland.be zijn we overtuigd van het belang van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat elk van onze medewerkers veilig, gezond en blij is. Je leest op deze pagina hoe wij ons inzetten voor het geluk van onze collega’s!

Veiligheid

Om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren, is er een HSE-coördinator (Health, Safety en Environment) in dienst. De HSE-coördinator zorgt ervoor dat diverse maatregelen omtrent arbeidshygiëne worden ingevoerd en gehanteerd. Qua maatregelen wordt er onderscheid gemaakt in twee soorten: een bronmaatregel en een collectieve maatregel. Als eerste wordt er gekeken of er een bronmaatregel toegepast kan worden. Hierbij wordt de oorzaak van een mogelijk ongeval weggenomen. Indien dit niet mogelijk is, wordt een collectieve maatregel toegepast. Een voorbeeld van een collectieve maatregel is het aanbrengen van veiligheidskappen op onze machines. Hierbij wordt het gevaar afgeschermd of beperkt voor iedereen die in aanraking kan komen met het gevaar.

We treffen niet enkel maatregelen om onze medewerkers te beschermen. We verstrekken alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals:

 • veiligheidsschoenen;
 • veiligheidshandschoenen;
 • veiligheidsbrillen;
 • gehoorbescherming.

We zijn ons er bewust van dat er binnen heel Drukland.be calamiteiten kunnen plaatsvinden. Binnen alle afdelingen van de organisatie zijn er gecertificeerde bhv’ers opgeleid. Elk jaar volgen zij een herhalingscursus zodat de kennis en vaardigheden up-to-date blijven. Daarnaast wordt de werking van de bhv-organisatie getest door middel van een jaarlijkse ontruimingsoefening. Deze oefening vindt op een willekeurige datum en tijdstip plaats.

Blijheid

Volgens verschillende onderzoeken dragen onder andere de volgende drie factoren bij aan de blijheid van medewerkers:

 1. Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
 2. Waardering voor het werk (fysiek en financieel)
 3. Een goede band met collega’s en leidinggevende

Leren: opleidingen en trainingen

Binnen Drukland.be zijn er voor medewerkers tal van mogelijkheden om zich te ontwikkelen. We bieden de gelegenheid om intern door te groeien in een eigen of een nieuwe functie. Zo zetten we veel nieuwe vacatures enkel intern uit. Een voorbeeld van zo een functie is Teamlead in de productie. We willen op deze manier een organisatiecultuur creëren waarin het (door)groeien niet verplicht is, maar wel mogelijk is.

We hechten veel waarde aan onze medewerkers. Zij zijn de spil van onze drukkerij. We zijn er daarom van overtuigd dat zij precies weten wat er wringt, en wat er beter kan. Maar ook juist hoe het beter kan. Daarom staat in onze gehele organisatie het Lean/Six Sigma principe centraal.

In 2021 zijn we in samenwerking met de Lean Six Sigma Company begonnen met het trainen en opleiden van onze medewerkers. Het doel is om dankzij de verschillende trainingen het gehele bedrijf in beweging te krijgen.

We bieden niet enkel Lean trainingen aan. We werken ook samen met het branchespecifieke opleidingscentrum en geven een training aan onze offsetdrukkers. Deze training wordt op maat gemaakt en is aansluitend op de individuele kennis en vaardigheden van onze offsetdrukkers.

Beloningen

We vinden het belangrijk om medewerkers eerlijk te belonen. Daarom volgen we de Grafimedia CAO. Doordat de functies en functie-indeling van deze CAO voornamelijk gericht zijn op het traditionele (offline) grafimediabedrijf, merken we dat het lastig is om onze medewerkers goed in te delen volgens de CAO. Daarom maken we onderdeel uit van een werkgroep. Op deze manier dragen we bij aan het geven van een update aan de functies en functieomschrijvingen.

Nuchtere houding

In onze gehele organisatie heerst een informele bedrijfscultuur. In combinatie met onze nuchtere, Groningse houding zorgt deze bedrijfscultuur voor een prettige werksfeer waar hard werken en gezelligheid hand in hand gaan.

 

0 producten € 0,00